Denna hemsida uppdateras för närvarande ganska sällan. Kalendariet visar dock alltid aktuella föreställningar.

Arrangörer

Finnet Västmanland

finnet.riksteatern.se

 

VÄSKY

Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening, ansluten till Riksteatern.
www.riksteatern.se/vasky

 

Västerås Kulturarrangörer

Västerås lokala teaterförening, ansluten till Riksteatern.
www.riksteatern.se/vasteras

 

Västerås Kulturcentrum

Inspirerar – informerar – samordnar – förmedlar kultur till alla västeråsare. Är en del av Västerås stad.
www1.vasteras.se/kulturskolan/kulturcentrum/index.shtml

 

Västmanlandsmusiken

Arrangerar bland annat gästspel inom dans, musikteater och talteater på Västerås Konserthus samt mindre produktioner på turné i Västerås och Västmanland.
www.vmu.nu