Denna hemsida uppdateras för närvarande ganska sällan. Kalendariet visar dock alltid aktuella föreställningar.

Månadens teaterprofil Raija Metso Korpela

Arbetar som: Ordförande för VÄSKY, Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening, även som ordförande för Föreningen Mälarhemmet, ett finskt äldreboende. Engagerad i finsk/sverigefinsk kultur och i minoritetsfrågor, främst rörande den sverigefinska minoriteten.

Aktuell med: Just nu är Raija tillsammans med styrelsens arbetsgrupper sysselsatt med praktiskt arbete med vårens finska kulturutbud och planering av en finsk äldrerådgivning i samarbete med Västmanlands landsting och Västerås stad.

Vad är det roligaste med att vara ordförande? Raija tycker att det roligaste med allt detta frivilligarbete är att kunna bidra till andra människors välbefinnande.

Senast sedda teaterföreställning: Det var Dansteater Hurjaruuths ”Vintercirkus Afrika” i Helsingfors i november; 52 personer, barn och vuxna, följde med på denna roliga teaterresa. Föreställningen innehöll så mycket glädje, energi och färg: fantasifulla saker på en jättelik videoscen m m. Kulturgränserna överskreds genom att sammanföra finsk folkmusik med afrikanska rytmer.